Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ
Số hiệu 83/SNV-CCVC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---