Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Về việc thống nhất một số nội dung đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Số hiệu 102/SNV-CCVC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---