Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Về việc rà soát đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội đặc thù được giao biên chế
Số hiệu 873/SNV-CCVC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---