Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập
Số hiệu 870/SNV-CCVC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---