Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức năm 2024
Số hiệu 145/KH-SNV Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---