Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 38/QĐ-SNV Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---