Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Hướng dẫn lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
Số hiệu 102/HD-SNV Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành 10/05/2018
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký
File đính kèm Tải xuống , Phuluc1_PheDuyetDanhMuc.doc , Phuluc2_DanhMuc_HoSo.doc , PhuLuc3_ThanhPhanVanBan_TailieucuaHoso.doc , Phuluc4_PheDuyetMucLucHoSo.doc , PL5_MuclucHoso.doc , TongHopVanBan_VTLT_2018.doc
Mô tả