Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần
Số hiệu 938/UBND-THNC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/08/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---