Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 16/2023/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/09/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Quy che Quan ly DGHC Lang Son .pdf
Mô tả ---