Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số hiệu 08/2023/NQ-HĐND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---