Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 15/6/2022
Số hiệu 06/2022/QH15 Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---