Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
Số hiệu 11/2023/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , 20236. Quy dinh thay the QD 62_2018.pdf
Mô tả ---