Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 10/2024/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---