Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Ban hành Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần
Số hiệu 14/2022/NQ-HĐND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---