Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 19/2023/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/10/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , 2. Quy dinh tieu chuan CBCC cap xa.pdf
Mô tả ---