Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức nghiên cứu thực tế tại huyện Văn Lãng theo chương trình Lớp bồi bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (lớp thứ tư) năm 2023 đối với cán bộ, công chức cấp xã

Theo chương trình của khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đối với cán bộ, công chức cấp xã, nhằm trang bị, củng cố thêm kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn cho các học viên trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp tại cơ sở; ngày 30/11/2023, Sở Nội vụ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp UBND huyện Văn Lãng tổ chức cho học viên đi học tập, nghiên cứu thực tế tại địa bàn xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng.

Lớp bồi dưỡng làm việc tại UBND xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng

 

Tại chương trình nghiên cứu thực tế, học viên đã được nghe đại diện Lãnh đạo UBND xã Hoàng Việt trình bày báo cáo, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã; việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; tổ chức phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã, trong đó trọng tâm các nội dung như:

- Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã;

- Thực trạng tình hình phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp tại địa bàn xã (Các mô hình kinh tế tập thể, hộ gia đình; các cơ sở sản xuất chế biến; việc kết nối giữa người dân và doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu sản phẩm; hiệu quả tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân; việc tiệp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ của Nhà nước).

- Những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp tại xã (về cơ chế chính sách; về đất đai; về khoa học công nghệ; về thị trường tiêu thụ, ….)

- Những giải pháp đề thúc đẩy và nâng cao phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng đã được nghe đại diện Hợp tác xã Hoàng Việt chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức phát triển kinh tế nông nghiệp của hộ gia đình và Hợp tác xã trên địa bàn.

Đại diện Lãnh đạo UBND xã Hoàng Việt trình bày báo cáo, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã

 

Đại diện Hợp tác xã Hoàng Việt chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức phát triển kinh tế nông nghiệp của hộ gia đình và Hợp tác xã trên địa bàn

 

Cuối buổi thực tế, các Học viên lớp bồi dưỡng tham quan mô hình kinh tế của Hợp tác xã Hoàng Việt với cây Hồng là cây trồng chủ đạo và thăm Cơ sở sản xuất Nông sản trên địa bàn huyện Văn Lãng.

Một số hình ảnh của buổi nghiên cứu thực tế:

Các Học viên tham quan vườn Hồng Vành Khuyên của Hợp tác xã Hoàng Việt

 

Học viên thăm Cơ sở sản xuất Nông sản trên địa bàn huyện Văn Lãng

 

Theo chương trình khóa bồi dưỡng ngoài việc được bồi dưỡng lý thuyết, lý luận qua các nội dung tài liệu do các giảng viên truyền đạt, việc đi nghiên cứu nắm bắt tình hình thực tế là cơ hội và điều kiện tốt để học viên được thâm nhập thực tiễn, tìm hiểu một cách sâu sắc về thực tế các mô hình, điển hình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở một số địa phương, cơ sở, phương pháp cách làm trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, qua nghiên cứu thực tế giúp đội ngũ cán bộ, công chức xã của các huyện, thành phố có thêm những tư liệu, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý và công tác tham mưu cho cấp ủy ở cơ sở./.

 

 

Lâm Thu Hà

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN