Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Nội vụ tổ chức khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 27/11/2023, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (lớp thứ ba và lớp thứ tư) năm 2023 cho các học viên là cán bộ, công chức cấp xã của 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự khai mạc khóa bồi dưỡng có bà Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, giảng viên chính Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên; Ban quản lý lớp bồi dưỡng và đầy đủ 155 học viên tham dự.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc đối với khóa bồi dưỡng, bà Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chỉ rõ và nhấn mạnh: Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nông nghiệp tạo nền tảng, động lực cho tăng trưởng kinh tế và là nhân tố quan trọng bảo đảm sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

(Bà Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại khóa bồi dưỡng)

 

Việc cập nhật, trang bị kiến thức về quản lý và phát triển nông thôn, một số vấn đề về thực trạng và giải pháp phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã trong tham gia phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm hay trong quá trình công tác ở cơ sở, góp phần bổ sung những kiến thức từ thực tiễn, kinh nghiệm cho mỗi học viên sau khóa bồi dưỡng. Đây là khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững có cả học tập lý thuyết, trao đổi, thảo luận và đi nghiên cứu thực tế các huyện trên địa bàn tỉnh, do đó đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu: Ban quản lý khóa bồi dưỡng phối hợp tốt với giảng viên, các học viên và đơn vị được lựa chọn đi nghiên cứu thực tế; chuẩn bị các điều kiện, nội dung đi nghiên cứu thực tế đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

(Các học viên tham gia khóa bồi dưỡng)

 

Theo kế hoạch, khóa bồi dưỡng diễn ra trong 05 ngày (từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023), trong đó có 01 ngày đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại một số huyện trên địa bàn tỉnh và 04 ngày học tập lý thuyết các học viên được sẽ được các giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên truyền đạt và trao đổi các chuyên đề về: (1) Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương trong phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; (2) Bối cảnh, thực trạng và giải pháp trong phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn; (3) Vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã trong tham gia phát triển nông thôn mới bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngoài thời gian học trên trên lớp, lớp dưỡng có 01 ngày đi học tập, nghiên cứu thực tế tại các huyện về công tác quản lý và phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

(TS. Nguyễn Thu Thủy, Trường ĐHKT&QTKD truyền đạt các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng)

 

Qua các nội dung khóa bồi dưỡng lý thuyết và gắn với chương trình đi nghiên cứu thực tế sẽ trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức xã trên địa bàn tỉnh kiến thức, kỹ năng cơ bản về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; kết hợp cả học tập lý thuyết, trao đổi thảo luận và đi thực tế học tập các mô hình kinh tế tập thể, cá thể từ các địa phương khác trong tỉnh… từ đó vận dụng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

 

 

Nông Đức Hoàn

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN