Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tậm Quý II năm 2024

Chiều ngày 04/4/2024, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị giao ban với phòng Nội vụ các huyện, thành phố về việc đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 ngành nội vụ tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.

Toàn cảnh Hội nghị

  Hội nghị đã được nghe Báo cáo tóm tắt về những kết quả nổi bật của toàn ngành Nội vụ trong quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Theo đó, trong quý I năm 2024, toàn ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết, nỗ lực, phát huy tinh thần, trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố hoàn thành các nhiệm vụ của ngành theo chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó, một số nhiệm vụ nổi bật như: đã tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định UBND tỉnh giao 2.014 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024, phê duyệt, giao 20.908 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024, trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của tỉnh, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã kịp thời tham mưu chu UBND huyện, thành phố giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức trực thuộc các huyện, thành phố; Sở Nội vụ đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 46 đối tượng nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP đợt 1, đợt 2 năm 2024; trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Đề án đẩy mạnh phân cấp Quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Sở Nội vụ, phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã hoàn thành việc trình UBND tỉnh, UBND huyện phê duyệt đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp (đạt 100%); tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi Biên giới phía Bắc; Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh, huyện với thanh niên năm 2024; kịp thời tham mưu UBND tỉnh, huyện ban hành các chương trình, kế hoạch công tác giai đoạn và năm 2024 như: kế hoạch công tác thanh niên, cải cách hành chính, tín ngưỡng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng...

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật của toàn ngành Nội vụ trong quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố và Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ như: việc thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính; công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; công tác công tác điều động, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; công tác tuyển dụng, xếp lương công chức cấp xã, sắp xếp cán bộ cấp xã dôi dư; công tác thi đua, khen thưởng...

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ đánh giá cao những kết quả đã đạt được của toàn ngành Nội vụ trong quý I năm 2024, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại Hội nghị. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và cả năm 2024, đồng chí Giám đốc Sở đề nghị: các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, phòng Nội vụ các huyện, thành phố cần bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung nguồn lực, chủ động, tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành đầy đủ các nội dung công tác về lĩnh vực nội vụ trên địa bàn đảm bảo chất lượng, thời gian, cụ thể: tiếp tục triển khai thực hiện quy trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính, đề nghị Phòng Nội vụ thành phố, huyện Cao Lộc phối hợp thực hiện đề án mở rộng thành phố Lạng Sơn; khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cán bộ dôi dư; trình UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024; hoàn thiện hồ sơ ATK đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm 2024; sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức; công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; sớm tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, cán bộ công chức cấp xã theo kế hoạch; tham mưu thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục, nâng cao các Chỉ số; tổ chức hội nghị triển khai Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, công tác tín ngưỡng, tôn giáo... đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc trực thuộc Sở, phòng Nội vụ các huyện, thành phố cần nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng tâm trong quý II, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2024.

 

 

 

Nông Thị Thanh Ngọc

VĂN PHÒNG SỞ