Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc

Ngày 15/5/2024 và ngày 17/5/2024, Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua Hội đồng nhân dân các cấp đối với Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn tại địa bàn một số xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc. Thành phần đoàn kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc và phòng chuyên môn liên quan của huyện; đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện sắp xếp và công chức chuyên môn liên quan.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kế hoạch của UBND tỉnh; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai. Qua kiểm tra cho thấy, UBND cấp huyện, cấp xã đã xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện có liên quan như kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri; thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức xã phụ trách các thôn thực hiện lập danh sách cử tri lấy ý kiến cử tri về đề án, thành lập các tổ lấy ý kiến tại các thôn trên địa bàn; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các nhóm zalo để Nhân dân nắm được chủ trương của tỉnh.

Đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri tại UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Đoàn kiểm tra đã khảo sát, kiểm tra trực tiếp tại địa bàn các thôn, tổ dân phố, trong đó tập trung kiểm tra: công tác tuyên truyền vận động Nhân dân; lập, niêm yết danh sách cử tri và tài liệu lấy ý kiến cử tri; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng của cử tri…

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri và tài liệu lấy ý kiến cử tri tại địa bàn một số thôn thuộc xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc

Đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn

Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri

và tài liệu lấy ý kiến cử tri tại Đồn Biên phòng Ba Sơn, huyện Cao Lộc

          Tại các buổi kiểm tra, cơ bản công tác tổ chức, niêm yết danh sách cử tri và tài liệu lấy ý kiến cử tri của các đơn vị đều thực hiện tốt, công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri tại địa bàn các xã thực hiện sắp xếp. Nhân dân thuộc địa bàn các thôn, tổ dân phố đều phấn khởi, đồng thuận với chủ trương chung về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố, UBND cấp xã đã có sự đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền như: thực hiện tuyên truyền hàng ngày qua loa phát thanh tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; đoàn thanh niên xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lưu động tại địa bàn các thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không có sóng điện thoại; biên tập, in ấn các Baner, khẩu hiệu tuyên truyền treo tại trụ sở UBND, các nhà văn hóa và các tuyến đường giao thông trung tâm xã, thị trấn,…

Đoàn thanh niên xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc tổ chức tuyên truyền lưu động

tại địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn xã

UBND xã Mai Pha Lộc tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường giao thông chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Các Banner với khẩu hiệu tuyên truyền được treo

tại các Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố

Các Banner với khẩu hiệu tuyên truyền được treo

tại cổng chào Khu dân cư

Thông qua công tác kiểm tra, Trưởng đoàn công tác của Sở Nội vụ đã có ý kiến chỉ đạo, đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc cần tiếp tục tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, cần trú trọng việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, nhất là tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, tuyên truyền để người dân hiểu rõ được chủ trương thực hiện việc sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo ra sự phát triển bứt phá về mọi mặt, tương xứng với vị trí, tiềm năng sẵn có của thành phố Lạng Sơn, của huyện Cao Lộc, tạo động lực để xây dựng, phát triển thành phố Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, cần tập trung chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cần thiết để việc tổ chức lấy ý kiến cử tri vào ngày 19/5/2024 đạt được kết quả cao nhất, làm cơ sở, căn cứ để trình Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện xem xét, thông qua chủ trương về sắp xếp ĐVHC theo quy định pháp luật./.

 

 

Lâm Thu Hà

PHÒNG XDCQ&CTTN