Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Thực hiện Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; sáng ngày 27/5/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Dự họp có các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND và thành viên Ban Quản lý đề tài; thành viên tham gia nghiên cứu và thực hiện đề tài.

Tại cuộc họp, nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, Thành viên chính nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện đề tài

Sau khi nghe báo cáo của nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đã đánh giá về: mức độ thực hiện các mục tiêu, nội dung, quy mô đã đề ra; giá trị khoa học và thực tiễn; kết quả nghiên cứu của đề tài. Đồng thời có ý kiến về những tồn tại và đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục.

Hình ảnh một số thành viên Hội đồng tham gia ý kiến:

Thạc sĩ Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhận xét, đánh giá kết quả đề tài

Thạc sĩ Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên phản biện 2 nhận xét, đánh giá kết quả đề tài

Thạc sĩ Hoàng Thị Hiên, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên, Thư ký khoa học nhận xét, đánh giá kết quả đề tài

Căn cứ kết quả thực hiện đề tài, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, kết quả 07/07 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đánh giá mức Đạt đối với Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Thạc sĩ Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng kết luận

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu và thực hiện đề tài trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng rà soát, hoàn thiện lại các nội dung của đề tài, gửi Hội đồng bảo đảm thời hạn theo quy định.

 

 

Nguyễn Hải Hoàng

Phòng TCBC&CCHC