Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ngày 17/5/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến hai cấp với hơn 260 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính các huyện, thành phố; đại diện các phòng chuyên môn có liên quan.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

 

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, các chỉ số đều có sự cải thiện so với năm 2022, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 79,30%, xếp hạng 55/63 tỉnh, thành phố, tăng 04 bậc; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 85,94%, xếp hạng 47/63 tỉnh, thành phố, tăng 07 bậc.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh) đã báo cáo phân tích cụ thể về kết quả các chỉ số trên, trong đó chỉ số PAR INDEX có 04/08 lĩnh vực cải thiện đáng kể so với năm 2022 gồm: Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và kinh tế - xã hội của tỉnh: xếp hạng 18/63 (tăng 43 bậc); Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: xếp hạng 25/63 (tăng 33 bậc); Cải cách chế độ công vụ: xếp hạng 28/63 (tăng 31 bậc); Cải cách tổ chức bộ máy: Xếp hạng 33/63 (tăng 12 bậc). Tuy nhiên, cũng có 04/08 lĩnh vực còn có sự sụt giảm gồm: Cải cách tài chính công: xếp hạng 60/63 (giảm 18 bậc); Cải cách thể chế: xếp hạng 59/63 (giảm 20 bậc); Công tác Chỉ đạo điều hành CCHC: xếp hạng 43/63 (giảm 33 bậc); Cải cách thủ tục hành chính: xếp hạng 31/63 (giảm 03 bậc).

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh báo cáo kết quả Chỉ số SIPAS, PAR INDEX của tỉnh năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, làm rõ những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp để phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục nâng cao Chỉ số SIPAS, PAR INDEX của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Trịnh Tiến Duy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong nâng cao chất lượng công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện Chỉ số SIPAS, PAR INDEX của tỉnh trong năm 2023; đồng thời cũng chỉ ra những nội dung còn hạn chế, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo CCHC các cấp trong công tác tham mưu CCHC; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân về vai trò của CCHC; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đẩy mạnh hiện đại hóa bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CCHC, đặc biệt là cấp cơ sở; gắn kết quả công tác CCHC với kết quả xếp loại thực hiện nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; trong tháng 5/2024 các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch khắc phục những nội dung còn hạn chế của các chỉ số.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu kết luận hội nghị

 

 

Nguyễn Hải Hoàng

TCBC&CCHC