Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 31/10/2023, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. Thành viên đoàn có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương và công chức Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

Đoàn đã đến khảo sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Khánh Xuân, xã Đồng Bục, thị trấn Lộc Bình và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Lộc Bình.

(Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND xã Đồng Bục)

 

(Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND huyện Lộc Bình)

 

Về phía tỉnh Lạng Sơn, thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn kiểm tra. Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác CCHC 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ,

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn)

 

Trong 10 tháng đầu năm, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng đã quan tâm triển khai những giải pháp mới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong đó một số giải pháp nổi bật như: Thí điểm đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  trên nền tảng số; chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; cấp chữ ký số miễn phí cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đặc biệt, giải pháp “Nền tảng trợ lý ảo (iSee) giải pháp tự động trả lời về thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp” của tỉnh Lạng Sơn là 1 trong 7 giải pháp được vinh danh và nhận giải thưởng ở hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc tại lễ trao giải Chuyển đổi số Việt Nam 2023; triển khai nghiên cứu Đề tài khoa học “Nghiên cứu giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”...

Về cải cách thể chếUBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động rà soát, đánh giá tình hình và kịp thời đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền, phù hợp điều kiện thực tiễn.

Về cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã có những giải pháp tích cực trong thực hiện cải cách TTHC; chỉ đạo cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, phức tạp, còn mâu thuẫn, chồng chéo, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 73 TTHC (vượt kế hoạch 14 TTHC, tỷ lệ cắt giảm đạt 37%).

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; sắp xếp tổ chức của các cơ quan cơ quan, đơn vị, bảo bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Về cải cách chế độ công vụcông tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, đi vào nề nếp, gắn với vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt; công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai bám sát Kế hoạch đề ra.

Về cải cách tài chính côngUBND tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hộihướng dẫn điều hành ngân sách hằng năm theo quy định của Bộ Tài chính và các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước cơ bản đáp ứng yêu cầu, 100% các cơ quan, đơn vị có kết nối Internet tốc độ cao và hệ thống mạng LAN được xây dựng hoàn thiện. Đến thời điểm hiện tại đã cấp được 24.530 chứng thư số cho tổ chức và cá nhân. Ngoài ra, toàn tỉnh đã triển khai, cung cấp 1.435 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.018 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 417 dịch vụ công trực tuyến một phần; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu với 1.695 TTHC…

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ về những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện CCHC tại tỉnh Lạng Sơn, trong đó tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, tỉnh cũng có một số kiến nghị đối với Chính phủ và một số bộ, ngành Trung ương như hỗ trợ tỉnh trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành Trung ương với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh; điều chỉnh phương án xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; công bố TTHC kịp thời…

(Đồng chí Dương Thị Hoan, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tỉnh trong thực hiện công tác CCHC của tỉnh thời gian qua; đối với những hạn chế được thành viên Đoàn Kiểm tra chỉ ra, tỉnh Lạng Sơn cần nghiêm túc tiếp thu, sớm khắc phục trong thời gian tới; đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo để thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên tất cả các nội dung.

(Đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ)

 

Với những kiến nghị của tỉnh tại buổi làm việc, đồng chí yêu cầu các thành viên Đoàn Kiểm tra giải đáp trực tiếp; đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, đồng chí thay mặt Đoàn ghi nhận, tổng hợp và gửi tới các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải đáp.

 

 

 

Hoàng Minh Tuyền

PHÒNG TCBC&CCHC