Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Công tác lập hồ sơ điện tử, nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào lưu trữ cơ quan tại Sở Nội vụ: Thực trạng và giải pháp”

Chiều ngày 19/4/2024, tại phòng họp tầng 2 Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Công tác lập hồ sơ điện tử, nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào lưu trữ cơ quan tại Sở Nội vụ: Thực trạng và giải pháp. Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên, quần chúng là công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Sở Nội vụ.

Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh: Công tác lập hồ sơ điện tử, nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào lưu trữ cơ quan là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay. Tuy nhiên, qua triển khai cho thấy, tại Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị còn nhiều nội dung khó khăn, vướng mắc, bất cập khi thực hiện; kết quả lập hồ sơ chưa đảm bảo về số lượng, chất lượng, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc còn khó khăn nhất định. Theo đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị nghiêm túc, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ thực trạng và đề xuất, hiến kế để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Lê Hồng, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ đã báo cáo khái quát về cơ sở pháp lý, sự cần thiết phải triển khai thực hiện, đồng thời phân tích thực trạng Công tác lập hồ sơ điện tử, nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào lưu trữ cơ quan tại Sở Nội vụ, khó khăn, vướng mắc, đưa ra một số nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp triển khai, phù hợp.

Sau khi nghe báo cáo đề dẫn chuyên đề, các đồng chí đảng viên tham gia thảo luận sôi nổi, nêu ra các khó khăn trong công tác lập hồ sơ điện tử, nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào lưu trữ cơ quan; cùng nhau làm rõ thêm một số nội dung trong chuyên đề và tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện chuyên đề. Chi bộ Văn phòng đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên, quần chúng, để tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu được giao.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu đánh giá và kết luận các nội dung sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Văn phòng Sở đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu buổi sinh hoạt, cách thức tổ chức sáng tạo, các đồng chí đảng viên và quần chúng tham dự sinh hoạt chuyên đề cũng đã tập trung, đưa ra ý kiến cá nhân về các nội dung ban tổ chức đưa ra. Đồng chí đánh giá chung và kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng, yêu cầu.

Thông qua Hội nghị “Công tác lập hồ sơ điện tử, nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào lưu trữ cơ quan tại Sở Nội vụ: Thực trạng và giải pháp” đã giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng của Sở Nội vụ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc Lưu trữ hồ sơ điện tử, từ đó tự giác nâng cao trách nhiệm trong công tác lập hồ sơ điện tử, nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào lưu trữ cơ quan, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được phân công với chất lượng và hiệu quả cao nhất./.

 

 

Lưu Thị Na

VĂN PHÒNG SỞ