Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024

Chiều ngày 28/6/2024, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhcác đại biểu đại diện các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối. Chủ trì Hội nghị đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ, tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, đại diện các tổ chức đoàn thể, cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Nội vụ.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở

phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong năm 6 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy khối CCQ tỉnh, Đảng bộ Sở Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được một số kết quả nổi bật như: Đã tổ chức được 01 kỳ sinh hoạt chuyên đề trong toàn đảng bộ về công tác chuyên môn; tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu năm 2024, gắn với thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”; đăng ký và triển khai thực hiện có hiệu quả 03/03 nhiệm vụ trọng tâm về công tác đảng với Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; 01 nhiệm vụ đột phá; 01 mô hình Dân vận khéo làm theo lời Bác; chỉ đạo hoàn thành Xây dựng Phòng Truyền thống - Tuyên truyền giáo dục năm 2024; phối hợp với lãnh đạo cơ quan phê duyệt 09 nhiệm vụ đột phá cho các phòng, các chi bộ thực hiện; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động (chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức thành công cuộc thi Rung chuông vàng lần thứ nhất; tổ chức 02 cuộc tham quan, học tập kinh nghiệm cho công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo Chi đoàn thanh niên Sở Nội vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên; chỉ đạo chuẩn bị các nội dung cho Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027). Qua đó kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, của ngành được triển khai sâu rộng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Các hoạt động, phong trào thi đua đã được triển khai đồng bộ, kịp thời.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan: Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; có 03/03 nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao được triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ đề ra; nhiều nhiệm vụ lớn của ngành đã đạt được những kết quả nổi bật như: Đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm 7 tỉnh Miền núi Biên giới phía Bắc năm 2023; thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 -2025; xây dựng, trình phê duyệt 100% đề án vị trí việc làm đảm bảo đúng thời hạn giao của trung ương; phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên không gian mạng; công tác chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học...

Đồng chí Trần Văn Ba, Đảng ủy Viên, Chánh Văn phòng Sở

báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2024

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên và đại diện cấp ủy các chi bộ đã phát biểu, tham luận, làm rõ thêm các kết quả đã đạt được của Đảng bộ Sở Nội vụ và các tổ chức trực thuộc trong 6 tháng đầu năm 2024 như: công tác kiểm tra, giám sát; giải pháp xây dựng “chi bộ 4 tốt”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề; giải pháp nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giải pháp đổi mới trong họat động của các tổ chức, đoàn thể....

Đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Sở Nội vụ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều kết quả nổi bật, chuyển biến rõ nét. Đồng chí nhất trí cao với đánh giá của Đảng bộ về những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo sơ kết. Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí đề nghị Đảng bộ Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường sự đoàn kết; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong báo cáo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024. Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở Nội vụ đánh giá cụ thể hơn các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát, công tác phát triển đảng viên mới; tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn; tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá, mô hình dân vận khéo làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024./.

 

 

Nông Thị Thanh Ngọc

VĂN PHÒNG SỞ