Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều ngày 16/4/2024, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố có Chánh Thanh tra Sở Nội vụ; các thành viên Đoàn thanh tra; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị và công chức tham mưu về công tác nội vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng và viên chức Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

(Ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi công bố)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của hoạt động thanh tra về công tác nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các bộ phận có liên quan nghiêm túc phối hợp với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo giải trình khi Đoàn thanh tra yêu cầu để đảm bảo tiến độ công việc và thời gian thanh tra; thực hiện đúng quy định về quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; cử công chức làm đầu mối để Đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi, sắp xếp kế hoạch làm việc phù hợp.

Đối với Đoàn thanh tra, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu các thành viên đoàn chấp hành nghiêm túc quy định của Luật Thanh tra, Quy chế hoạt động Đoàn thanh tra; thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng Đoàn, của Thành viên Đoàn thanh tra; thực hiện nghiêm túc, đúng, đầy đủ các nội dung của Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được duyệt; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

(Quang cảnh buổi công bố)

Thay mặt Đoàn thanh tra, bà Vi Thị Kim Cúc, Thanh tra viên, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 04/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023; tóm tắt nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật thanh tra; thông báo kế hoạch làm việc, thời gian thanh tra.

(Ông Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và ĐT phát biểu tại buổi công bố)

Phát biểu tại buổi công bố, ông Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhất trí về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ, tiếp thu các ý kiến của Lãnh đạo Sở Nội vụ và thành viên Đoàn thanh tra; đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị có nội dung liên quan đến công tác thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc./.

 

 

 

Vi Thị Kim Cúc

THANH TRA SỞ