Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

Sáng 28/11/2023, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; đại diện lãnh đạo một số Ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo và công chức tham mưu theo dõi thực hiện công tác dân chủ cơ sở của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và được kết nối trực tuyến đến 11 điểm cầu UBND các huyện, thành phố; 200 điểm cầu cấp xã cùng tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Hội nghị nhằm trang bị kiến thức giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội khóa XV. Từ đó xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Luật gồm 6 chương và 91 điều quy định cụ thể về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu 3 chuyên đề gồm: (1) Nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; (2) Nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; (3) Nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn)

 

Tại tỉnh Lạng Sơn, căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 07/4/2023 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2023 và kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 05/5/2023 về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; văn bản số 138/UBND-NC ngày 13/02/2023 chỉ đạo UBND các huyện, thành phố giao UBND cấp xã ban hành quy định chi tiết nội dung quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Để triển khai, quán triệt nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, ngày 17/7/2023 Sở Nội vụ đã tổ chức nghị tập huấn tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa điểm cầu cấp tỉnh với 11 điểm cầu các huyện, thành phố với sự tham gia của trên 600 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác nội vụ tham mưu về công tác dân chủ ở cơ sở của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Qua đó, các cấp, các ngành của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân hiểu và nắm được nội dung văn bản Luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thi hành pháp luật trên địa bàn./.

 

 

Nông Đức Hoàn

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN