Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại thành phố Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BCĐCCHC ngày 29/5/2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh (Ban Chỉ đạo) về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024, ngày 21/6/2024 Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo do đồng chí Trịnh Tiến Duy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Lạng Sơn, trong chương trình kiểm tra đoàn đã kiểm tra trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND thành phố, UBND xã Hoàng Đồng và UBND phường Hoàng Văn Thụ.

Đoàn kiểm tra trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Đoàn kiểm tra trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Đoàn kiểm tra trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND thành phố Lạng Sơn

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 của thành phố; chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền cải cách hành chính chưa đa dạng, phong phú; Còn phát sinh phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; Còn có hồ sơ chậm hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; còn có hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn; Tỷ lệ thanh toán trực tuyến thấp; Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước còn thấp…đồng thời đoàn cũng đề xuất, kiến nghị những nội dung cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở ý kiến báo cáo, giải trình của UBND thành phố, đồng chí Trịnh Tiến Duy, Trưởng Đoàn kiểm tra đã tổng hợp, kết luận một số nội dung, trong đó ghi nhận những kết quả của UBND thành phố đạt được trong công tác cải cách hành chính, đồng thời kiến nghị UBND thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trên tất cả các lĩnh vực: công tác chỉ đạo, điều hành; thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; chế độ công vụ; tài chính công; chính quyền điện tử…

Ngoài ra, địa bàn thành phố hằng năm đều được lựa chọn để tiến hành khảo sát chỉ số PAPI và SIPAS. Do đó, UBND thành phố cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả thực hiện chỉ số PAPI, SIPAS hằng năm của tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã và Nhân dân tại địa phương. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân; đồng thời phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, từng bước cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng chí Trịnh Tiến Duy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận các nội dung kiểm tra

 

 

Nguyễn Hải Hoàng

Phòng TCBC&CCHC