Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh họp sơ kết công tác quý I năm 2024

Sáng ngày 12/4/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến ba cấp giữa điểm cầu trụ sở UBND tỉnh với UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với hơn 1.800 đại biểu tham dự. Tham dự tại điểm cầu chính có: đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo. Tại điểm cầu cấp huyện, xã có Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và công chức liên quan.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính một cách toàn diện, thống nhất trong thời gian tới, trong quý I năm 2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã được kiện toàn, trong đó bổ sung các thành viên là Giám đốc một số Sở, Ban, ngành phát sinh nhiều thủ tục hành chính và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, đã thảo luận, đánh giá về kết quả, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác cải cách hành chính quý I; giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới. Trong quý I, Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo điều hành được ban hành đầy đủ, kịp thời; các lĩnh vực, nội dung công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, đảm bảo nội dung, yêu cầu; hoàn thành đạt và vượt 10/18 chỉ tiêu theo Nghị quyết 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 đề ra. Một số kết quả nổi bật như: đến ngày 30/3/2024 hoàn thành việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, với 809/809 Đề án vị trí việc làm, đạt tỷ lệ 100%, bảo đảm đúng thời hạn Chính phủ yêu cầu; Tỷ lệ số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh năm 2023 tăng từ 5,6% lên 86% sau đợt phát động thi đua Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cũng tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cũng báo cáo kết quả công bố chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 của tỉnh. Theo đó, năm 2023 chỉ số PAPI của tỉnh xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, có sự sụt giảm cả về điểm số, thứ hạng và nhóm xếp loại so với năm 2022 (giảm 0,37 điểm; giảm 08 bậc; giảm từ nhóm có chỉ số cao xuống nhóm có chỉ số trung bình-cao). Qua báo cáo, chỉ ra những nội dung có sự sụt giảm, từ đó xác định nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục, cải thiện trong những năm tới.

Toàn cảnh hội nghị điểm cầu chính tại UBND tỉnh Lạng Sơn

Các đại biểu dự họp cũng tham luận một số vấn đề liên quan như hướng dẫn thực hiện các quy trình thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác cải cách thể chế, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; sáng kiến ngày thứ Bảy đi cơ sở chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại huyện Đình Lập; mô hình chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện của UBND huyện Tràng Định…

Đồng chí Sái Văn Đông, Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo tham luận với chủ đề “Đề xuất giải pháp trong Cải cách thể chế; Công tác theo dõi, đôn đốc kết quả xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị”

Đại diện UBND xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng tham luận với chủ đề “Kết quả nổi bật trong giải quyết thủ tục hành chính, tồn tại, hạn chế, giải pháp thực hiện trong thời gian tới”

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Báo cáo kết quả phong trào thi đua cao điểm “Hoàn thành xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính, chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính và ý nghĩa, kết quả các chỉ số của tỉnh như SIPAS, PAPI, PAR INDEX, PCI, DTI… tới người dân, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính. Đồng thời yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2024 và kết quả xếp loại các chỉ số năm 2023 của tỉnh, cần chủ động rà soát, phân tích, đánh giá tại đơn vị, từ đó xác định những vấn đề ưu tiên cần giải quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân liên quan nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố cũng cần nghiên cứu, áp dụng các mô hình, sáng kiến hay về cải cách hành chính đã được triển khai tại các huyện Đình Lập, Tràng Định để góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

​​​​​​​

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ cũng công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 17 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua cao điểm “Xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm "Xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh”

Đồng thời để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã Phát động đợt thi đua cao điểm trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Đẩy mạnh hiện đại hoá bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” trong 150 ngày, bắt đầu từ ngày 01/5/2024 đến hết ngày 30/9/2024.

​​​​​​​

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã Phát động đợt thi đua cao điểm trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Đẩy mạnh hiện đại hoá bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

 

 

Nguyễn Hải Hoàng

Phòng TCBC&CCHC