Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Chính quyền địa phương, Viên chức, Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 411/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---