Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (ông Linh Văn Hùng)
Số hiệu 159/TB-SNV Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---