Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Phát động phong trào thi đua Lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 131/KH-SNV Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---