Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Ban hành Quy chế quản lý sử dụng kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đối với tác phẩm được đăng tải trên trang thông tin điện tử Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 17/QĐ-BTĐKT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/03/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Quy Che QLSD chi tra nhuan but - TDKT.doc
Mô tả ---