Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển lãm Tài liệu lưu trữ Phong trào thi đua yêu nước Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-CTĐ ngày 09/9/2023 của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc về Công bố tài liệu lưu trữ trên không gian mạng tại Hội nghị tổng kết công tác TĐKT cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ trên không gian mạng với chủ đề: “Phong trào thi đua yêu nước Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc”. Chương trình được thực hiện tại Khu Lưu niệm nơi Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với nhân dân và cán bộ huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ngày 21/12/1961.

Triển lãm gồm 03 phần:

Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng và tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Phần 2: Tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.

Phần 3: Công tác thi đua khen thưởng của các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc qua các thời kỳ.

Với trên 300 tài liệu, hình ảnh, câu trích được lựa chọn từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Ban TĐKT Trung ương và Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và các tổ chức, cá nhân đưa ra trưng bày, giới thiệu khái quát về sự ra đời của phong trào thi đua yêu nước và quá trình thi đua của các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc qua các thời kỳ.

Đây là hoạt động ý nghĩa, lần đầu tiên được thực hiện trong Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc và cũng là Cụm thi đua đầu tiên trên toàn quốc thực hiện triển lãm tài liệu lưu trữ. Triển lãm góp phần ôn lại truyền thống dân tộc, lịch sử phong trào thi đua của các tỉnh, từ đó cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái ra sức thi đua xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời đề cao hơn nữa tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của thi đua trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và thiết thực phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

 

 

Ong Thị An

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ