Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp liên ngành thống nhất hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố...

Để việc xây dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn tỉnh, ngày 04/01/2024, Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan (gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp) để thống nhất một số nội dung, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cuộc họp liên ngành

 

Trên cơ sở kết quả khảo sát tại các huyện, xã về việc thực hiện khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, cuộc họp liên ngành đã tập trung trao đổi, thảo luận 03 nội dung chính như sau: (1) Về mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; (2) Về mức hỗ trợ đối với các chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; (3) Về quy định kiêm nhiệm chức danh và quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động được bố trí ở thôn, tổ dân phố. Trong đó, khẳng định một số đổi mới trong dự thảo Nghị quyết đã được sự đồng thuận của đông đảo các đối tượng thụ hưởng chính sách, điển hình là việc thay đổi phương thức chi trả cho người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố (từ việc chấm công 50.000/buổi sang mức hỗ trợ hàng tháng).

Cuộc họp đã xem xét, trao đổi làm rõ thêm nội dung đánh giá tổng quan về các chính sách hiện nay tỉnh đang áp dụng cho các đối tượng là người hoạt động không chuyên trách, người tham gia trực tiếp hoạt động ở thôn, tổ dân phố; tổng quan kinh phí thực hiện chế độ, chính sách của tất cả các đối tượng tại cơ sở, làm căn cứ xây dựng chính sách, các mức hỗ trợ cho phù hợp.

Trên cơ sở nội dung thống nhất của liên ngành, Sở Nội vụ sẽ hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy định./.

 

 

Lâm Thu Hà

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN