Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại địa bàn các huyện Tràng Định, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua Hội đồng nhân dân các cấp về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện: Tràng Định, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình giai đoạn 2023 - 2025;

Từ ngày 19 - 21/3/2024, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tại địa bàn các huyện Tràng Định, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình. Thành phần đoàn kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; đại diện Lãnh đạo UBND huyện và phòng chuyên môn liên quan của huyện; đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện sắp xếp và công chức chuyên môn liên quan.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, UBND các huyện báo cáo tình triển khai các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kế hoạch của UBND tỉnh; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai.

Đồng chí Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt chỉ đạo công tác

tổ chức lấy ý kiến cử tri tại địa bàn các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp tại huyện Lộc Bình

Đoàn Công tác đã khảo sát trực tiếp tại địa bàn các thôn, tổ dân phố, trong đó tập trung những nhiệm vụ chính như: công tác tuyên truyền vận động; lập, niêm yết danh sách cử tri và tài liệu lấy ý kiến cử tri; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng của cử tri…

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri

và tài liệu lấy ý kiến cử tri tại địa bàn các thôn, tổ dân phố

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri

và tài liệu lấy ý kiến cử tri tại địa bàn các thôn, tổ dân phố

Việc niêm yết danh sách cử tri

và tài liệu lấy ý kiến cử tri tại trụ sở UBND cấp xã

Tại các buổi kiểm tra, cơ bản công tác tổ chức, chuẩn bị niêm yết danh sách cử tri và tài liệu lấy ý kiến cử tri của các đơn vị đều thực hiện tốt, công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri tại địa bàn các xã thực hiện sắp xếp. Điển hình một số đơn vị có sự linh động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền như: xã Đại Đồng, huyện Tràng Định đã biên tập nội dung tuyên truyền về công tác sắp xếp đơn vị hành chính thành Video, Clip ngắn thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook đã tuyên truyền đến đông đảo Nhân dân trên địa bàn; tại Khu 2, thị trấn Thất Khê chưa có Nhà Văn hóa Khu nên đã lựa chọn trụ sở của doanh nghiệp trên địa bàn để thực niêm yết danh sách cử tri và tài liệu lấy ý kiến cử tri,…

Thông qua công tác kiểm tra, Trưởng đoàn công tác của Sở Nội vụ đã có ý kiến chỉ đạo, đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã cần tiếp tục tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân và chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cử tri để đạt được kết quả cao nhất, làm cơ sở, căn cứ để trình Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện xem xét, thông qua chủ trương về sắp xếp ĐVHC theo quy định pháp luật./.

 

 

 

Lâm Thu Hà

PHÒNG XDCQ&CTTN