Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ năm 2024

Ngày 03/02/2024, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ; toàn thể công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để cùng kiểm điểm lại một năm thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 của cơ quan. Đồng thời, đây cũng là dịp để Ban lãnh đạo Sở lắng nghe ý kiến đóng góp của công chức, viên chức, người lao động, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan với tổ chức Công đoàn; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đồng chí đề nghị Hội nghị nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng để góp phần xây dựng và phát triển cơ quan Sở Nội vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

(Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị)

Hội nghị đã được nghe các Báo cáo: Báo cáo kiểm điểm thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023;

(Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Báo cáo tại Hội nghị)

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Công đoàn cơ quan năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; Công khai tài chính năm 2023 của cơ quan Sở Nội vụ; Công khai tài chính năm 2023 của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ.

(Đồng chí Trần Văn Ba, Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Công đoàn cơ quan năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024)

Tại Hội nghị, các Tổ Công đoàn và công chức, viên chức, người lao động đã phát biểu tham luận, thảo luận về các nội dung có liên quan đến hoạt động của cơ quan, của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ, hoạt động của các Tổ Công đoàn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng, công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. Các ý kiến tham luận, thảo luận, thắc mắc, kiến nghị tại Hội nghị đã được đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ giải đáp, tháo gỡ và chỉ đạo thực hiện.

(Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ điều hành nội dung tham luận, thảo luận tại Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao những kết quả, thành tích đã đạt được của Sở Nội vụ trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2023. Đồng chí đề nghị Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chính trị, cũng như công tác Công đoàn trong năm 2024.

(Đồng chí Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị)

Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Công đoàn viên chức tỉnh và Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tặng thưởng để ghi nhận các thành tích đã đạt được trong năm 2023.

Một số hình ảnh trao thưởng tại Hội nghị:

Tại Hội nghị, đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã phát động phong trào thi đua của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

(Đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ)

Hội nghị đã ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ.

(Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ ký kết giao ước thi đua năm 2024)

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá Hội nghị đã được tiến hành với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao. Hội nghị đã thông qua các báo cáo của cơ quan, Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo tài chính của cơ quan và Công đoàn. Hội nghị tập trung tham luận, thảo luận, bàn những giải pháp để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Sở, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định của cơ quan. Các ý kiến tham gia tại Hội nghị đều thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị và vì quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên Công đoàn cơ quan. Hội nghị đã tiếp thu, trả lời và làm rõ những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền và sẽ tổng hợp, cụ thể hóa trong việc ban hành các chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định của cơ quan trong năm 2024. Để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 của Sở Nội vụ đạt được những kết quả tốt nhất, đồng chí đề nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, tích cực đổi mới, thực hiện tốt nội quy, quy chế dân chủ, quy chế của cơ quan, xây dựng chương trình, kế hoạch của mỗi cá nhân và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và thời gian tiếp theo./.

 

Lành Việt Trình

VĂN PHÒNG SỞ