Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Sở Nội vụ tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”

Sáng 29/3/2024, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên” bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và trên 300 điểm cầu tại cơ sở. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh.

 Tại điểm cầu Sở Nội vụ, đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Sở, các đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú của 07 chi bộ trực thuộc tham dự.

Đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở

chủ trì tại điểm cầu Sở Nội vụ

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương triển khai báo cáo chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động” và giới thiệu nội dung, ý nghĩa bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong nội dung chuyên đề năm 2024, báo cáo viên đã khái quát những nét nổi bật trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nêu rõ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

Trong chương trình Hội nghị báo cáo viên cũng đã quán triệt nội dung bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết tập trung vào 3 phần chính gồm: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạnh vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sở Nội vụ

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập chuyên đề năm 2024 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để nắm bắt sâu, đầy đủ các nội dung của chuyên đề và áp dụng vào thực tiễn công tác, cuộc sống.

Qua Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Sở Nội vụ đã được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, anh hùng và sáng tạo của dân tộc, tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên tạo sức lan tỏa trong đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ với phương châm gắn hiệu quả việc học, làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị./.

 

 

 

Nông Thị Thanh Ngọc

VĂN PHÒNG SỞ