Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại huyện Cao Lộc

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BCĐCCHC ngày 29/5/2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh (Ban Chỉ đạo) về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024, sáng ngày 17/6/2024, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo do đồng chí Sái Văn Đông, Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Cao Lộc, trong chương trình kiểm tra đoàn đã kiểm tra trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND huyện và 02 UBND xã (Thanh Lòa, Hòa Cư).

Đoàn kiểm tra trực tiếp tại bộ phận một cửa

UBND xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc

Đoàn kiểm tra trực tiếp tại bộ phận một cửa

UBND xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc

Đoàn kiểm tra trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND huyện Cao Lộc

Qua kiểm tra trực tiếp, đoàn kiểm tra đánh giá bộ phận một cửa UBND huyện và UBND các xã: Thanh Lòa, Hòa Cư đã được bố trí trụ sở, trang thiết bị cơ bản đáp ứng theo yêu cầu; công chức tại bộ phận một cửa thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả bảo đảm theo quy định.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Cao Lộc, các thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung trong báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 của UBND huyện; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị những nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính của huyện trong thời gian qua.

Trên cơ sở ý kiến báo cáo, giải trình của UBND huyện Cao Lộc, đồng chí Sái Văn Đông, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn kiểm tra đã tổng hợp, kết luận một số nội dung, trong đó ghi nhận những kết quả tích cực UBND huyện Cao Lộc đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, đồng thời kiến nghị UBND huyện Cao Lộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, cụ thể: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt kiểm tra, hướng dẫn cấp xã việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; Quan tâm thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định; Tập trung số hoá số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, đảm bảo hoàn thành 100% trong năm 2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng chí Sái Văn Đông, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận các nội dung kiểm tra

 

 

Nguyễn Hải Hoàng

Phòng TCBC&CCHC