Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (vì đã có thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2013 - 2023)
Số hiệu 812/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---