Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật Quý I năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 27/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 49/KH-SNV ngày 14/02/2024 của Sở Nội vụ về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024. Ngày 29/3/2024, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2024. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, được cơ quan tổ chức thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động thường xuyên nắm vững những quy định mới, liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, của ngành. Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn; tăng cường ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật, hạn chế và phòng ngừa các vi phạm pháp luật của công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở đề nghị các báo cáo viên trên cơ sở các nội dung đã được phân công chuẩn bị, tập trung phổ biến các nội dung trọng tâm, làm rõ những điểm mới, những quy định cụ thể liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của công chức, cơ quan, của ngành Nội vụ; đề nghị công chức, viên chức, người lao động chú ý lắng nghe, trao đổi, thảo luận để làm rõ hơn các nội dung tuyên truyền, triển khai tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, đại diện các Phòng chuyên môn đã tuyên truyền, phổ biến một số nội dung mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân dân quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Hoàng Lan Hương, Trưởng phòng Công chức, viên chức tuyên truyền và phổ biến các văn bản mới về lĩnh vực công chức, viên chức tại Hội nghị

          Thông qua Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nắm vững những quy định mới, các quy định của pháp luật đã được sửa đổi, thay thế liên quan đến hoạt động công tác của ngành Nội vụ, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác./.

 

 

 

Nông Thị Trà

VĂN PHÒNG SỞ