Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Về việc thưởng tiền cho các tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Số hiệu 913/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---