Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

Tiêu đề văn bản Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (tác giả có tác phẩm “Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng từ sức mạnh nội sinh (03 kỳ)”, thể loại Báo, đạt giải B tại Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023)
Số hiệu 2011/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---