Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Tổng kết 25 năm (1999 - 2024) hoàn thành giải quyết chế độ, chính sách đối với Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc

Sáng ngày 04/7/2024, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm (1999 - 2024) hoàn thành giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam; đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, thành phố; Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh, Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP các huyện, thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị có các đại diện Sở, ban, ngành đã cùng tham luận, thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong.

Xuyên suốt quá trình 25 năm triển khai thực hiện, Sở Nội vụ cùng với Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã tích cực phối hợp với Hội cựu TNXP tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, triển khai Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 về hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Sở Nội vụ đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập tổ thẩm định liên ngành gồm các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh nhằm tập trung thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ phục vụ việc giải quyết chế độ trợ cấp cho các đối tượng TNXP bảo đảm đúng đối tượng, tiến độ.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP. Trong đó, giải quyết trợ cấp 1 lần cho 2.522 trường hợp; trợ cấp hằng tháng cho 61 trường hợp; trợ cấp cho 22 trường hợp thương binh; trợ cấp cho 10 trường hợp thân nhân liệt sỹ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 1.604 người trên địa bàn; đồng thời trong quá trình giải quyết cũng không xảy ra tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tiêu cực và cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện Tổng kết giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP.

Nhân dịp này, 13 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với TNXP; cùng với đó, đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn. Để tiếp nối truyền thống cách mạng và ghi nhận những công lao của các thế hệ TNXP, xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của toàn hệ thống chính trị, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

Một là, Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hai là, Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh niên. Đồng thời, lan tỏa những thông điệp nhân văn, những chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng qua các chương trình truyền hình, phát thanh, các kênh tương tác trên môi trường số.

Ba là, Tiếp tục triển khai, giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến ở địa phương khác chuyển đến cư trú trên địa bàn (nếu có phát sinh).

Với chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh niên, trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ chủ động tích cực phối hợp với Hội Cựu TNXP tỉnh, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với TNXP (đối với TNXP chuyển từ nơi khác đến hiện nay cư trú tại địa phương), qua đó góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với quyết tâm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 

 

Nguyễn Linh Thảo

PHÒNG XDCQ&CTTN