Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Bắc Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BCĐCCHC ngày 29/5/2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024, trong ngày 24/6/2024 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã tổ chức 03 đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 03 huyện trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra tại huyện Văn Lãng; đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra tại huyện Tràng Định; đồng chí Nguyễn Quốc Toàn, Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra tại huyện Bắc Sơn.

Qua kiểm tra thực tế, các đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung và tại bộ phận một cửa nói riêng của các huyện; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị để UBND các huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn các huyện, qua đó nhằm nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân; đồng thời phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, từng bước cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Một số hình ảnh các đoàn kiểm tra:

Đoàn kiểm tra và làm việc tại huyện Văn Lãng

Đoàn kiểm tra và làm việc tại huyện Tràng Định

Đoàn kiểm tra và làm việc tại huyện Bắc Sơn

 

 

Nguyễn Hải Hoàng

Phòng TCBC&CCHC