Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Uỷ ban bầu cử tỉnh tổ chức họp đánh giá tiến độ, tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh

        Buổi chiều, ngày 01/4/2021, tại Phòng họp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh) tổ chức Họp đánh giá tiến độ, tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

        Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và các Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh theo Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở: Y tế, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh theo Quyết định số 18/QĐ-UBBC ngày 11/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh.