Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Uỷ ban bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 24/4/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh ba cấp tỉnh, huyện, xã tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại điểm cầu Uỷ ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn (trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh), dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh; Thành viên 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại diện Lãnh đạo Sở Y tế và các đồng chí Thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh.

Tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử cấp huyện; Thành viên các Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; các đồng chí Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có liên quan. Tại điểm cầu cấp xã có các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử cấp xã; Thành viên các Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; cán bộ, công chức cấp xã và các đồng chí Tổ trưởng, thư ký Tổ bầu cử.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, tại điểm cầu Uỷ ban bầu cử tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc cần triển khai thực hiện là rất lớn, do đó đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Lạng Sơn diễn ra thành công, trang nghiêm, thực sự là đợt sinh hoạt rộng khắp, phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân. Để hội nghị tập huấn đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị các Báo cáo viên tập trung giới thiệu, hướng dẫn thật chi tiết, cụ thể các nội dung liên quan. Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị chú ý lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi với báo cáo viên để làm rõ hơn, sâu hơn các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn.

Tại Hội nghị trực tuyến đã được các đồng chí đại diện Lãnh đạo một số Sở, ngành theo phân công của Hội nghị, triển khai 06 nội dung chuyên đề như sau: đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai hướng dẫn về nghiệp cụ công tác bầu cử gồm nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử, các công việc trước, trong và sau khi kết thúc cuộc bầu cử của tổ bầu cử công tác tổng hợp kết quả bầu cử và các nội dung liên quan; đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai hướng dẫn việc trang trí địa điểm, khu vực bỏ phiếu, công tác tuyên truyền, cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh triển khai hướng dẫn các tình huống, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; đồng chí Đậu Trường An, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai hướng dẫn về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải pháp hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đồng người, kéo dài, vượt cấp trực, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Lý Kim Soi, Phó Giám đốc Sở Y tế triển khai hướng dẫn các tình huống, phương án, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19 và có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử; đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai hướng dẫn về chi, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử.

(đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai hướng dẫn về nghiệp cụ công tác bầu cử)

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh đến thời điểm hiện tại thì đây là giai đoạn nước rút quyết định thành công việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, để thực hiện tốt cuộc bầu cử, đồng chí yêu cầu thực hiện tốt các nội dung sau: Tại cấp huyện, cấp xã cần nghiên cứu tổ chức Hội nghị tập huấn để nắm kỹ, nắm rõ, nhuần nhuyễn các nghiệp vụ công tác bầu cử; tăng cường công tác tuyên truyền; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trước dịch bệnh Covid-19; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri. Xác định nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, tuy nhiên các nhiệm vụ khác của các cấp, các ngành vẫn phải được tổ chức thực hiện, giải quyết tốt với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

(Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Sau 01 buổi làm việc, Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra thành công.

 

 

Lành Việt Trình

VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ