Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND tỉnh họp triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Sáng 21/8, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025.

Tham dự cuộc họp có mặt các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ đã trình bày các dự thảo liên quan chuẩn bị cho công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, cụ thể: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025; Quyết định thành lập và Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025.

 

 

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tình hình triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn

 

Báo cáo về tình hình triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát danh sách các ĐVHC thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2030, đồng thời dự kiến phương án sắp xếp ĐVHC. Theo đó, thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2023 - 2030, toàn tỉnh không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp, có 12 ĐVHC cấp xã thuộc diện dự kiến phải sắp xếp, trong đó giai đoạn 2023 - 2025 có 06 ĐVHC (02 thị trấn và 04 xã), giai đoạn 2026 - 2030 có 06 ĐVHC (01 thị trấn và 05 xã) thuộc 06/11 huyện, thành phố (cụ thể: huyện Tràng Định, huyện Cao Lộc, huyện Đình Lập, huyện Văn Quan, huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng). Bên cạnh đó, 07/11 huyện đề xuất phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã (trong đó có 01 phương án thuộc diện khuyến khích sắp xếp).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các phương án sắp xếp và lộ trình sắp xếp ĐVHC cấp xã, đồng thời cho ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023 - 2030, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và Kế hoạch sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã là nhiệm vụ rất quan trọng, thực hiện theo chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng chí yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá lại kỹ lưỡng, chặt chẽ trên cơ sở các quy định của pháp luật về sắp xếp ĐVHC để xây dựng phương án sắp xếp bảo đảm đầy đủ, chuẩn mực, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2023; khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023 - 2030 của cả cấp tỉnh và cấp huyện, hoàn thành chậm nhất ngày 25/8/2023.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tổng hợp phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023 - 2030 của tỉnh để đưa ra xem xét, quyết định tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh, hoàn thiện các thủ tục, phương án trình UBND tỉnh để trình Bộ Nội vụ xem xét trước ngày 20/10/2023. Đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện các dự thảo về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trình các cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định làm cơ sở để triển khai thực hiện; yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ đưa nội dung phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023 - 2030 vào quy hoạch tỉnh để tiếp tục các thủ tục xin ý kiến các bộ, ngành trung ương.

          Đồng chí cũng yêu cầu các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí của địa phương, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong quá trình thực hiện./.

 

 

Lâm Thu Hà

PHÒNG XDCQ&CTTN