Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020

Tập huấn công tác bồi nền tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử

         Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  năm 2020; Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của Sở Nội vụ và Chương trình công tác năm 2020 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

          Ngày 28/5/2020, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức tập huấn công tác tu bổ (bồi nền) tài liệu lưu trữ. Dự và trực tiếp lên lớp tập huấn cho viên chức thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn có ông Trần Đăng Phương, Trưởng phòng Bảo quản tài liệu thuộc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.