Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Nội vụ công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Ban Dân tộc

Ngày 20/02/2023, tại Ban Dân tộc tỉnh Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý biên chế công chức; công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn; công tác quản lý và sử dụng công chức; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư lưu trữ.

Ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Lâm Văn Viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì buổi công bố Quyết định. Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo phòng nghiệp vụ và công chức phụ trách lĩnh vực nội vụ của Ban Dân tộc tỉnh.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Sở Nội vụ và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt; yêu cầu Đoàn Thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã ban hành, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Đoàn Thanh tra, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ.

Ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

 

Thay mặt Đoàn Thanh tra, bà Hoàng Thị Như Thảo, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 15/QĐ-SNV ngày 06/02/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra; thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra.   

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

 

Đoàn Thanh tra công bố quyết định thanh tra tại Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

 

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Lâm Văn Viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến của Đoàn Thanh tra, thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra; đồng thời yêu cầu Văn phòng Ban Dân tộc làm đầu mối, có trách nhiệm bố trí địa điểm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn Thanh tra, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra trong quá trình làm việc để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

 

 

 

Vi Thị Kim Cúc

THANH TRA SỞ