Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020

Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

           Thực hiện Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

           Sáng ngày 28/7/2020, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sở Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ đối với Lãnh đạo, công chức, người làm công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

          Dự buổi Khai mạc lớp bồi dưỡng có Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia; bà Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các thành viên Ban quản lý lớp bồi dưỡng, cùng hơn 140 học viên là Lãnh đạo Văn phòng, phòng Hành chính tại các Sở, ban, ngành; Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND, Lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố và công chức, viên chức, người trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức thuộc danh mục nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn.

 

(Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng)

 

          Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, bà Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nêu rõ mục tiêu của việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ đối với Lãnh đạo, công chức, người trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, góp phần xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trong giai đoạn hiện nay.